Spring naar inhoud

Toelichting op het kasstroomoverzicht van 2021

Toelichting op het kasstroomoverzicht 2021

Samenstelling geldmiddelen    
     
Liquide middelen per 31 december 2020 4.682.887  
Zeer liquide effecten per 31 december 2020 0  
Geldmiddelen per 31 december 2019 volgens het kasstroomoverzicht   4.682.887
     
Balansmutatie geldmiddelen in 2021   389.620
     
Liquide middelen per 31 december 2021 5.072.507  
Zeer liquide effecten per 31 december 2021 0  
Geldmiddelen per 31 december 2021volgens het kasstroomoverzicht   5.072.507

Toelichting op kasstromen

De geldmiddelen staan vrij ter beschikking van Patrimonium Groningen.

De overige ontvangsten FVA betreft de ontvangen subsidie van het Rijk inzake aardbevingscompensatie.

Ultimo boekjaar bestaat het saldo liquide middelen uit een negatief R/C saldo EUR -240.069 en een positief spaarsaldo EUR 5.312.507.

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting